SISTEM E-LIBRARY

ELIB ialah perpustakaan digital holistik yang menyediakan kemudahan dalam sistem pengurusan untuk pustakawan dan membolehkan pengguna meminjam bahan bacaan daripada koleksi lebih daripada ribuan kandungan media digital seperti ebuku, audio dan fail video, surat khabar dan majalah elektronik tanpa diganggu oleh kekangan masa dan tempat.

 

 

Pusat Sumber Sekolah Abad Ke-21 (PSS21)

PSS21 ialah sebuah idea menaik taraf model perpustakaan tradisional sekolah kepada konsep perpustakaan futuristik yang menawarkan akses kepada buku dalam segala bentuk dan format, dilengkapi dengan teknologi moden untuk memenuhi tujuan perpustakaan sebagai sebuah hab pembelajaran yang menyokong pembelajaran abad ke-21.

 

 

(CONTENT MANAGEMENT SOLUTION)

CONSOL ialah satu sistem yang dibangunkan khusus untuk organisasi awam dan swasta bagi mendigitalkan kontens secara holistik merangkumi dokumen syarikat, minit mesyuarat, laporan tahunan, surat menyurat, pekeliling, buletin, bahan promosi, bahan arkib dan bahan penerbitan lain untuk kemudahan akses oleh kumpulan sasaran dan capaian maklumat daripada multi sumber serta simpanan rekod yang efisien.

 

Sekiranya berminat dan ingin mendapatkan maklumat lanjut berkaitan perkhidmatan tersebut boleh emelkan kepada sales@kotabuku.my.