• Sebuah syarikat berkaitan kerajaan dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia.

  • Perkhidmatan Kami

    Terdapat beberapa perkhidmatan yang ditawarkan oleh Perbadanan Kota Buku antaranya ialah ialah Geran Terjemahan, Malaysiana, Almanak Buku, Penerbitan Digital (Bookcapital.My), Dagangan Hakcipta, Kelab Pembaca Kota Buku, Akademi Kota Buku dan Penyelidikan dan Runding Cara.

    Is a first class professional body offering a hub for publishers, authors, illustrators and readers within Malaysia with established links to similar bodies internationally.

  • Hub sehenti industi buku.

  • Ketahui informasi terkini melalui laman sosial kami.

    FB Kota Buku

hab terbitan buku malaysiana

dapatkan koleksi terkini buku digital

Hab berita industri buku